Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất (năm 2019) - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất (năm 2019)


Các vấn đề liên quan đến thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng đều rất phức tạp. Để giúp bạn đọc dễ dàng hơn khi tính thuế, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể; do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với bên HÃNG KIỂM TOÁN CALICO để được tư vấn và giải đáp cũng như sử dụng các dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý và thuế. 

1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân


 Có 3 cách tính Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể:

Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên;
- Khấu trừ 10%: Dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ;
- Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

2. Các bước tính thuế TNCN


Công thức tính thuế TNCN cần nhớ:

(1) Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản miễn thuế

(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

(3) Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Bước 1: Tính tổng thu nhập: Cộng tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp
Bước 2: Xác định các khoản được miễn thuế TNCN
Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo Công thức (1)
Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ
Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo Công thức (2)
Bước 6: Tính thuế TNCN phải nộp theo Công thức (3)

3. Các khoản miễn thuế


Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014) các khoản thu nhập sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân:
- Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho bất động sản (BĐS) giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ…;
- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất;
- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;
- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ…

4. Các khoản giảm trừ


Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các khoản giảm trừ gồm:
- Giảm trừ đối với người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
- Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu đồng/năm);
- Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện;
- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Bên cạnh các khoản giảm trừ, các khoản sau cũng không chịu thuế TNCN khi tính thuế:
- Tiền ăn trưa, ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đồng/tháng
- Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000 đồng/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)
- Phụ cấp điện thoai, tiền xăng, tiền công tác phí (theo Quy chế công ty)…


5. Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất


(1) Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên


Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
Thuế suất (%)
Công thức tính số thuế phải nộp
1
Đến 5
5
Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%
2
Trên 5 đến 10
10
TNTT x 10% - 250.000 đ
3
Trên 10 đến 18
15
TNTT x 15% - 750.000 đ
4
Trên 18 đến 32
20
TNTT x 20% - 1.650.000 đ
5
Trên 32 đến 52
25
TNTT x 25% - 3.250.000 đ
6
Trên 52 đến 80
30
TNTT x 30% - 5.850.000 đ
7
Trên 80
35
TNTT x 35% - 9.850.000 đ

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – (Các khoản miễn thuế + Các khoản giảm trừ + Các khoản không chịu thuế)

(2) Cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ

Cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 10%

(3) Cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế x thuế suất 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20%

Link tham khảo: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/chi-tiet-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2019-230-18014-article.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét