Miễn thuế TNCN - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Miễn thuế TNCN

thue-thu-nhap-cn


Thông tư 111/2013/TT-BTC

Các khoản miễn thuế TNCN

Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục, xe đưa đón,...


  • Chi trang phục: Chi bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ tính toàn bộ bằng chi phí. ( Không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm).
  • Chi tiền ăn trưa, ăn giữa ca: Công ty không tổ chức nấu ăn cho tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.
  • Công tác phí: Nếu công ty quy định rõ quy chế lương thưởng và trong đó quy định cụ thể.
  • Khoản chi về phương tiện đưa đón đi làm.

Tiền thưởng, tiền lương làm thêm giờ:


Tiền thưởng và lương được trả cao hơn do làm thêm được miễn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền:


  • Khoản chi phí mua sản phẩm bảo hiểm lao động cho người lao động không bắt buộc, không có tích lũy về phí bảo hiểm.
  • Thẻ hội viên sử dụng chung không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

Các khoản lợi ích khác:


  • Khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân và thân nhân người lao động.
  • Khoản nhận theo quy định sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
  • Khoản tiền theo chế độ nhà ở công vụ.
  • Khoản nhận do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét