TNCN cho người nước ngoài - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

TNCN cho người nước ngoài

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thuế TNCN cho người nước ngoài

Theo điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cách tính TNCN của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì khấu trừ theo Biểu thuế toàn phần. 


  • Cá nhân không cư trú:
      Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%
  • Cá nhân không cư trú không hiện diện tại Việt Nam:
  • Cá nhân không cư trú hiện diện tại Việt Nam:
Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam
=
Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam 
Tổng số ngày làm việc trong năm
x
Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)
+
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam
  • Cá nhân không cư trú hiện diện tại Việt Nam:
Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam
=
Số ngày có mặt ở Việt Nam
­­­­365
x
Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)
+
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét