Doanh thu tính thuế GTGT ( doanh thu trên tờ khai thuế GTGT ) và Doanh thu tính thuế TNDN (doanh thu ghi sổ) lúc nào khác nhau? - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Doanh thu tính thuế GTGT ( doanh thu trên tờ khai thuế GTGT ) và Doanh thu tính thuế TNDN (doanh thu ghi sổ) lúc nào khác nhau?

 Nhiều bạn thắc mắc về việc doanh thu kê khai trên tờ khai thuế GTGT và doanh thu trên báo cáo tài chính khác nhau thì xử lý thế nào?

Thực chất, doanh thu kê khai trên tờ khai thuế GTGT và doanh thu trên báo cáo tài chính có thể khác nhau, vậy lúc nào thì doanh thu trên tờ khai thuế GTGT khác so sở hữu doanh thu trên báo cáo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN?

Khi cơ quan thuế đánh giá thuế, phát hiện chênh lệch giữa doanh thu trên tờ khai thuế GTGT và doanh thu trên quyết toán thuế TNDN thì sẽ yêu cầu kế toán giải trình. Doanh nghiệp nên nắm rõ nguyên nhân chênh lệch để giải trình hợp lý.

Nguyên nhân có thể do 1 số ví như sau đây:

Mọi thắc mắc xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

I. Doanh thu của hàng hóa cho, biếu, tặng

Theo quy định hiện hành, đối sở hữu hàng hóa cho, biếu, tặng (không thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý về Khuyến mại như Sở Công thương, bộ Công thương) , nhà hàng xuất hóa đơn, kê khai và tính thuế GTGT như giao dịch bán hàng thông thường.

Như vậy, với hàng hóa – dịch vụ chịu thuế GTGT thì hóa đơn xuất đối mang hàng hóa cho, biếu, tặ ví như này nảy sinh doanh thu kê khai thuế GTGT. Tuy nhiên, mang thuế TNDN, nếu như trước đây theo thông tư số 123/2012/TT-BTC thì doanh thu của các hàng hóa, dịch vụ biếu tặng, tiêu dùng nội bộ cũng chịu thuế TNDN thì từ thông tư 78/2014/TT-BTC bỏ đi việc ghi nhận doanh thu phần biếu tặng cho, và TT 119/2014/TT-BTC bỏ thêm phần dùng nội bộ, dẫn tới sự chênh lệch.

II. Doanh thu cung ứng dịch vụ chênh lệch do thời điểm ghi nhận

Nếu như trước 2015, thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN sở hữu hoạt động chế tạo dịch vụ đều là thời điểm hoàn thành việc cung vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn sản xuất dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền thì từ năm 2015 trở lại đây, quy định về thuế GTGT vẫn giữ nguyên, quy định về thuế TNDN đã sở hữu sự thay đổi. Cụ thể, từ năm 2015, mang thuế TNDN, thời khắc ghi nhận doanh thu đối mang hoạt động sản xuất dịch vụ là thời khắc hoàn thành việc sản xuất dịch vụ hoặc hoàn tất từng ph phân phối dịch vụ cho người mua. Tham chiếu đến quy định về hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc phân phối dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, trường hợp tổ chức chế tạo dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi sản xuất dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Như vậy, chênh lệch sẽ xảy ra lúc hoạt động chế tạo dịch vụ có thu tiền trước

  • Về thuế GTGT: Giao dịch thu tiền trước đã bắt buộc xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT
  • Về thuế TNDN: Giao dịch thu tiền trước chưa tạo ra doanh thu tính thuế TNDN

III. Giao dịch cho thuê tài sản

Về thuế GTGT, đối có hoạt động cho thuê tài sản, trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.

Về thuế TNDN, trường hợp công ty ko phải đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà bên đi thuê trả trước tiền cho rộng rãi năm thuê thì doanh t thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần

Như vậy, trường hợp như hoạt động cho thuê tài sản nhận trước tiền phổ biến kỳ, doanh thu thuế GTGT tính trên số tiền trả trước thì doanh thu thuế TNDN được thực hiện trên cơ sở tính phân bổ theo số năm trả trước tiền. Do đó, chênh lệch với thể xảy ra

IV. Doanh thu hàng hóa xuất khẩu

Theo quy đinh ngày nay về thuế GTGT, đối có hàng xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời khắc hoàn tất thủ tục hải quan. Với thuế TNDN, trường hợp này ko nói rõ trong Luật và những văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên theo chỉ dẫn tại công văn 1892/TCT-CS ngày 23/05/2014, thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu là ngày công nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Như vậy có thể thấy tinh thần chỉ dẫn đang đồng nhất hai khoản doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu với hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, do công văn này chỉ là hướng dẫn cho một trường hợp cụ thể bắt buộc tham chiếu theo quy định pháp lý thì với thể sở hữu các ý kiến khác nhau khi ghi nhận doanh thu với xuất khẩu. Đặc biệt trong các giả dụ hàng hóa được xuất khẩu theo điều khoản mà quyền sở hữu, dùng hàng hóa chỉ được chuyển giao sau khi hàng hóa đã được thông quan khẩu. Khi đó, doanh thu tính thuế GTGT đã được ghi nhận nhưng doanh thu tính thuế TNDN mang thể chưa được ghi nhận ở thời khắc hoàn tất thủ tục hải quan. Chưa đề cập nếu coi như doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo báo cáo kết quả hoạt động marketing của sổ sách kế toán thì để ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, doanh thu phải đáp ứng đồng thời 05 điều kiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14.

Bên cạnh đó, hệ quả của việc ghi nhận doanh thu với hàng xuất khẩu ở các thời điểm khác nhau là việc dùng tỷ giá khác nhau để kê khai doanh thu tính thuế GTGT và hạch toán doanh thu tính thuế TNDN cũng gây ra chênh lệch giữa hai khoản doanh thu này.

V. Thu nhập khác từ thanh lý tài sản

Một số khoản thu nhập khác vẫn được kê khai là doanh thu chịu thuế GTGT.

Ví dụ: Giao dịch thanh lý của cải cố định

Về thuế GTGT: Giao dịch này tạo ra doanh thu kê khai thuế GTGT

Về thuế TNDN: Giao dịch này ghi nhận thu nhập khác trên báo cáo tài chính

Ngoài ra, các nguyên nhân gây ra sơ sót với thể đề cập đến như

Hạch toán sai tài khoản doanh thu bán hàng và sản xuất dịch vụ (511)

Không xuất hóa đơn với các khoản ghi nhận doanh thu tính thu nhập chịu thuế theo quy định

Xuất hóa đơn sai thời điểm, đặc thù vào thời điểm chấm dứt niên độ kế toán và kỳ tính thuế…

Trên đây là một số nội dung chênh lệch lúc so sánh tổng doanh thu kê khai trên hầu hết tờ khai thuế GTGT trong năm và doanh thu bán hàng và chế tạo dịch vụ kê khai quyết toán giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các cảnh huống thực tế gặp bắt buộc tại doanh nghiệp, qua ấy siêu thị với phương án giải trình hợp lý lúc thanh tra.

Các bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét