Lập bảng phân bố phải nộp và hình thức kê khai - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Lập bảng phân bố phải nộp và hình thức kê khai

 

Công văn số 1179/CTHN-TTHT ngày 11/01/2021
V/v hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế buộc phải nộp

Kính gửi: Công ty TNHH Niinuma Tomofarm
(Địa chỉ: Tầng 29 Tòa nhà trung tâm thương nghiệp và dịch vụ Ngọc Khánh, Số một Phạm Huy Thông, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội – MST: 0109273157)

Trả lời công văn số 01.2020/CV-CS ngày 23/12/2020 của Công ty TNHH Niinuma Tomofarm (sau đây gọi tắt là Công ty); hỏi về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế nên nộp theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP , Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

+ Tại Khoản 3 Điều 42 quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“3. Người nộp thuế thực hành khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương sở hữu thẩm quyền nơi với trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập hợp tại hội sở chính; có doanh nghiệp phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh giấc khác nơi sở hữu hội sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại hội sở chính và tính thuế phân bổ trách nhiệm thuế bắt buộc nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khía cạnh khoản này.”

+ Tại Khoản 1 Điều 151 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Luật này với hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực nói từ ngày Luật này mang hiệu lực thi hành, trừ giả dụ quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.”

– Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định khía cạnh 1 số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

+ Tại điểm a Khoản 3 Điều 7 quy định các ví như ko cần nộp giấy tờ khai thuế:

“3. Người nộp thuế ko bắt buộc nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ với hoạt động, buôn bán thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối sở hữu từng mẫu thuế.”

+ Tại Khoản 2 Điều 11 quy định địa điểm nộp giấy tờ khai thuế:

“2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế hoạt động, marketing trên rộng rãi địa bàn cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế mang trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hành hạch toán giao hội tại hội sở chính (trừ các ví như quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý hội sở chính.

Đồng thời, người nộp thuế bắt buộc nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách quốc gia (bao gồm cả công ty phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính trừ 1 số nếu sau đây không bắt buộc nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:

a) Thuế giá trị gia tăng của hoạt động marketing vận chuyển vận của người nộp thuế mà những tuyến đường vận vận tải đi qua địa bàn các thức giấc khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

b) Thuế giá trị gia TĂNG của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.

c) Thuế giá trị gia TĂNG của hoạt động kinh doanh xây dựng (bao gồm cả xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí) tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi sở hữu trụ sở chính nhưng ko có mặt trên thị trường doanh nghiệp phụ thuộc; địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp thức giấc đấy mà giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng dưới 1 tỷ đồng.

d) Thuế thu nhập nhà hàng của đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh với thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế nên xác định riêng số thuế thu nhập siêu thị cần nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi sở hữuthuế quan quản lý nơi sở hữu tổ chức phụ thuộc; địa điểm marketingkhông được tính phân bổ cho tổ chức phụ thuộc; địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế.

đ) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập công ty của doanh nghiệp phụ thuộc; địa điểm marketing của người nộp thuế là siêu thị rất nhỏ theo quy định của pháp luật về tương trợ nhà hàng nhỏ và vừa.

e) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau lúc trích lập các quỹ (trừ lợi nhuận sau thuế của hoạt động xổ số điện toán).

…”

+ Tại Khoản 1 Điều 42 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này với hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi; thủy sản; hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường nhật của tổ chức; cá nhân tự sản xuất; đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu….”

Căn cứ những quy định nêu trên,

Công ty ko cần nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong nếu Công ty chỉ mang hoạt động bán sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường ngày của Công ty tự cung cấp bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo chỉ dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối mang ví như Công ty hoạt động; marketing trên nhiều địa bàn cấp tỉnh giấc khác nơi sở hữu hội sở chính, thực hành hạch toán tụ hợp tại hội sở chính (trừ những nếu quy định tại khoản 1; khoản 3; khoản 4; khoản 5; khoản 6 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) thì thực hành nộp tại cơ thuế quan quản lý hội sở chính.

Đồng thời, Công ty phải nộp Bảng phân bổ số thuế cần nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách quốc gia (bao gồm cả công ty phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính trừ một số ví như quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP không buộc phải nộp Bảng phân bổ số thuế cần nộp. Trường hợp Công ty không nảy sinh số thuế buộc phải nộp tại các địa bàn cấp tỉnh giấc khác nơi đóng trụ sở chính thì ko phải nộp Bảng phân bổ số thuế bắt buộc nộp.

Tại Khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 giao Bộ Tài chính quy định yếu tố nguyên tắc khai thuế; tính thuế đối với ví như người nộp thuế hạch toán tụ tập tại trụ sở chính; đơn vị phụ thuộc tại công ty hành chính cấp tỉnh giấc khác nơi hội sở chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế trong đấy sẽ hướng dẫn cụ thể về việc khai thuế và việc phân bổ số thuế nên nộp. Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung trên trang web https://hanoi.gdt.gov.vn để hướng dẫn người nộp thuế khi những văn bản được ban hành.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại công ty và đối chiếu mang các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Trong công đoạn thực hành chính sách thuế, giả dụ còn vướng mắc; bắt buộc địa chỉ sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP/Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Niinuma Tomofarm được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
luật kê khai thuế gtgt
xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
kê khai thuế gtgt đầu ra
mẫu 06 kê khai thuế gtgt
kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
bảng kê khai thuế gtgt
kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
kê khai thuế gtgt trực tiếp
kê khai thuế gtgt hàng tháng
kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét