CÁCH KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO – ĐẦU RA BỊ BỎ SÓT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

CÁCH KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO – ĐẦU RA BỊ BỎ SÓT

 Cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra lúc bị bỏ sót sẽ giúp bạn xử lý những cảnh huống khi ko may quên kê khai, bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào trong công đoạn khiến cho việc.

I. Quy định về việc kê khai sót hóa đơn đầu vào – đầu ra:

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:

đ) Thuế GTGT đầu vào trong tháng nào được kê khai, khấu trừ lúc số thuế buộc phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở marketing phát hiện số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào khi kê khai. Khấu trừ bị sai sót thì được kê khai. Khấu trừ bổ sung trước lúc cơ thuế quan công bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế tại hội sở người nộp thuế.

 – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 chỉ dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

1. Đối mang hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền dùng hàng cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối mang sản xuất dịch vụ là thời khắc hoàn tất việc chế tạo dịch vụ. Hoặc thời khắc lập hóa đơn cung cấp dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo bí quyết khấu trừ thuế lúc bán hàng hóa. Dịch vụ nên tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào nảy sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ lúc xác định số thuế bắt buộc nộp của kỳ đó, ko phân biệt đã xuất sử dụng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào lúc kê khai, khấu trừ bị sơ sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước lúc cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế:

– Đối sở hữu những hóa đơn đầu ra:

    Hóa đơn đầu ra xuất bán nảy sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế nảy sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên do kê khai chậm, sót những hóa đơn đầu ra của Công ty , xác định số thuế bắt buộc nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Đối với các hóa đơn đầu vào:

    Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng buộc phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại hội sở người nộp thuế.

II. Cách kê khai hóa đơn bỏ sót:

– Căn cứ hướng dẫn trên, nếu người nộp thuế phát hiện hóa đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Cách kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót:

– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đấy theo quy định.

VD: Tháng 10/2019 DN với 1 hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 06/2019. Nhưng kế toán phát hiện ra hđ này bỏ sót chưa được kê khai.

– > Thì Công ty bắt buộc kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT của tháng 06/2019 (Không được kê khai vào Tờ khai thuế tháng 10/2019).

Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn cần kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì giấy tờ khai bổ sung bao gồm:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sơ sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh cái số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong nếu khai bổ sung, điều chỉnh với nảy sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu tất nhiên giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

2. Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót:

– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng buộc phải trước lúc cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền ban bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 06/2019 Kế toán A phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 12/2018 bỏ sót chưa kê khai.
– > Thì kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 05/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2019.
– > Nhưng buộc phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Nguồn: ST

Bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét