Kê khai thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Kê khai thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 

Số 6146/CTHN-TTHT ngày 01/03/2021 v/v kê khai thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Kính gửi: Công ty TNHH Zema Việt Nam – CN Hà Nội
(Địa chỉ: Số 150 Phố Huế, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
MST: 0315426909-001

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01//02/2021/CV ngày 22/01/2021 của Công ty TNHH Zema Việt Nam – CN Hà Nội (gọi tắt là đơn vị). Hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội với ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ 

– Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ. Quy định yếu tố một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

+ Tại Điều 8 quy định những dòng thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần nảy sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

“1. Các cái thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách quốc gia do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc chiếc khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa tìm khai theo quý.

+ Tại Điều 9 quy định về tiêu chí khai thuế theo quý. Đối sở hữu thuế giá trị gia nâng cao và thuế thu nhập cá nhân

“1. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia nâng cao theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia nâng cao theo tháng được quy định tại điểm a khoản một Điều 8 Nghị định này. Nếu sở hữu tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Thì được khai thuế giá trị gia nâng cao theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia nâng cao của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập kết tại hội sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. Thì doanh thu bán hàng hóa, phân phối dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

2. Người nộp thuế sở hữu trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý. Để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Ngươi nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa sắm khai thuế theo tháng. Hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.”

+ Tại Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối có người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên đa dạng địa bàn cấp tỉnh giấc khác nơi người nộp thuế với trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hành hạch toán tập hợp tại hội sở chính (trừ những trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ thuế quan quản lý hội sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh giấc nơi được hưởng nguồn thu ngân sách quốc gia (bao gồm cả tổ chức phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ thuế quan quản lý trụ sở chính.”

+ Tại Điều 43 quy định chuyển tiếp

“3. Các giả dụ được Chính phủ cho phép gia hạn thời kì nộp thuế thì tiếp tục thực hành theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có nghĩa vụ chỉ dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định này đảm bảo thực hiện cho năm thứ 1 của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo nói từ lúc Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản chỉ dẫn thi hành sở hữu hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách quốc gia 03 năm 2021-2023 hướng dẫn:

“Dự toán NSĐP năm 2021 được xây dựng theo quy định năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN quá trình 2017-2020.”

– Căn cứ Khoản 5 Điều một Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội:

“5. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước quá trình 2017-2020 sang năm 2021.”

Căn cứ quy định trên

Tường hợp Công ty TNHH Zema Việt Nam – CN Hà Nội là tổ chức hạch toán phụ thuộc có Công ty mẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ví như có tổng doanh thu bán hàng hóa và sản xuất dịch vụ của năm 2020 từ 50 tỷ đồng trở xuống (đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý theo quy định tại Khoản một Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) thì năm 2021 chi nhánh được lựa tìm khai thuế theo tháng hoặc theo quý ổn định trọn năm dương lịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Từ năm 2022, Công ty TNHH Zema Việt Nam – CN Hà Nội thực hiện kê khai tụ họp tại hội sở chính. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng vận chuyển nội dung chỉ dẫn trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Công ty với thể truy nã cập website trên để cập nhật những thông tin tương trợ từ Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zema Việt Nam – CN Hà Nội được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét