Thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh kê khai như thế nào? - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh kê khai như thế nào?

 Công văn 3448/CTHN-TTHT năm 2021 chỉ dẫn kê khai thuế tại chi nhánh do Cục thuế thành thị Hà Nội ban hành

Công văn 3448/CTHN-TTHT ngày 27/01/2021

V/v hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
(Địa chỉ: Lô F1 – Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; MST: 0101225306)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 18122020/ACC-TVN ghi ngày 18/12/2020 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 7 Điều 5 chỉ dẫn như sau:

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không buộc phải kê khai, nộp thuế trong các ví như sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển của cải lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển buộc phải có lệnh điều chuyển kèm bộ giấy tờ xuất phát của cải và ko phải xuất hóa đơn.

Trường hợp của cải điều chuyển giữa những tổ chức hạch toán độc lập hoặc có tư bí quyết pháp nhân trong cộng 1 cơ sở kinh doanh thì phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT trừ trường hợp chỉ dẫn tại khoản 6 Điều này.

.”

– Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở marketing đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ sở hữu dự án đầu tư mới (trừ Điểm c Khoản 3 Điều này và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà ko hình thành tài sản cố định) tại đô thị trực thuộc Trung ương khác nơi đóng hội sở chính, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh

 • Lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Đồng thời nên kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện
 • Số thuế kết chuyển tối đa bằng số thuế cần nộp của hoạt động chế tạo buôn bán trong kỳ.

Sau khi bù trừ giả dụ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết

 • từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở marketing mang quyết định xây dựng thương hiệu những Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các thị thành trực thuộc trung ương khác nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc phổ biến dự án đầu tư tại phổ biến địa phương

 • có con dấu
 • lưu giữ sổ sách chứng từ
 • có trương mục gửi tại ngân hàng
 • đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế
 • thì phải lập giấy tờ khai thuế, hoàn thuế riêng mang cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập công ty đã hoàn thành và hoàn tất những thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư buộc phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, đã hoàn, chưa được hoàn để bàn giao cho siêu thị mới có mặt trên thị trường kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư.

…”

Trường hợp Công ty với dự án đầu tư mới tại tỉnh giấc Vĩnh Phúc khác nơi đóng trụ sở chính; Công ty có mặt trên thị trường Chi nhánh Công ty tại tỉnh giấc Vĩnh Phúc.

Chi nhánh kê khai hạch toán phụ thuộc, đã được cấp mã số thuế và do Cục Thuế thức giấc Vĩnh Phúc quản lý thì:

– Trường hợp Chi nhánh được ra đời để quản lý dự án đầu tư thì lập giấy tờ khai thuế, hoàn thuế riêng theo tiết b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC .

– Khi dự án đầu tư để có mặt trên thị trường nhà hàng đã hoàn thành và hoàn thành những thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty tổng hợp số thuế GTGT đầu vào, đã hoàn, chưa được hoàn để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đề nghị đơn vị căn cứ thực tiễn và đối chiếu với những quy định luật pháp nêu trên để thực hiện.

Trong giai đoạn thực hành ví như còn vướng mắc, đơn vị tham khảo trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc shop sở hữu Thanh tra – Kiểm tra số 2.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH TOTO Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét