Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản

Công văn số 314/TCT-CS Dự án bất động sản

Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 77118/CT-TTHT ngày 27/11/2017 của Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội về chính sách thuế đối mang hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Theo mô tả của Cục Thuế đô thị Hà Nội thì Cục Thuế thành phố Hà Nội với nêu vướng mắc về “hướng dẫn việc kê khai, tính nộp thuế đối mang việc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản dở dang, đang trong công đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động cho doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hành dự án”.

Tuy nhiên, tại điểm 2 công văn số 77118/CT-TTHT nêu trên, Cục Thuế trình bày:

“Công ty với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc:

Có dịch vụ cho nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.

Với mục đích và nội dung ko thay đổi.

Dự án đã sở hữu khách mua, đã sở hữu doanh thu.

Đồng thời đã kê khai, nộp thuế GTGT vào kỳ kê khai tháng 9/2015.

Vậy hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS của Công ty có thuộc ví như ko bắt buộc kê khai, nộp thuế không?”

Đề nghị Cục Thuế thành thị Hà Nội làm rõ nội dung trên.

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật thuế GTGT quy định:

“3. Các trường hợp không bắt buộc kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án BĐS đầu tư để sxkd HHDV chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã”;

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án BĐS đầu tư để sxkd HHDV chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, cộng tác xã.

Ví dụ 18:

Công ty cổ phần P thực hiện dự án BĐS xây dựng Nhà máy phân phối cồn công nghiệp. Đến T3/2014, DA ĐT đã hoàn tất được 90% so sở hữu đề án thiết kế và GT ĐT là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính:

Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng tất cả DA ĐT cho Công ty cổ phần X. Với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng.

Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng DA ĐT trên để tiếp tục cung ứng cồn công nghiệp.

Công ty cổ phần P ko cần kê khai, nộp thuế có GT DA chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X”.

Tổng cục Thuế đã mang công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 gửi Cục Thuế những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm để Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội được biết.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét