Hướng dẫn chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT theo Công văn số 2512/TCT-KK - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Hướng dẫn chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT theo Công văn số 2512/TCT-KK

Công văn số: 2512/TCT-KK V/v chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Tây Ninh

Trả lời Công văn số 2987/CT-KK ngày 07/6/2019 của Cục Thuế tỉnh giấc Tây Ninh về việc kê khai thuế liên quan tới chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ quý sang tháng, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản một Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 

của Chính phủ quy định khía cạnh một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại các Nghị định quy định về thuế):

“b) Khai theo quý áp dụng đối có người nộp thuế đáp ứng điều kiện với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống”.

Căn cứ chỉ dẫn tại Điểm b.2 Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại các Nghị định quy định về thuế):

“b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

– Việc thực hành khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định thứ 1 được xác định tính đề cập từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ…

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, giả dụ người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ thuế quan kết luận doanh thu của năm trước ngay lập tức kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng; người nộp thuế ko đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đấy thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế buộc phải thực hành khai thuế GTGT theo tháng.

Ví dụ…

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, giả dụ người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước ngay lập tức kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định ấy thì người nộp thuế được lựa tìm hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo ngay lập tức kề của năm phát hiện cho tới hết chu kỳ ổn định.

– Đối mang các nhà hàng đã vận dụng khai thuế theo quý trước thời khắc Thông tư này mang hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định thứ 1 được tính đến hết ngày 31/12/2016.”.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, 

ví như Công ty TNHH quản lý và đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia (mã số thuế 3900413365) và Công ty cổ phần điện mặt trời HCG Tây Ninh (mã số thuế 3901246332) đang thực hiện khai thuế GTGT theo quý tính tới hết quý 1/2019 thì tiếp tục khai thuế GTGT theo quý trọn năm dương lịch 2019. 

Trường hợp cuối năm 2019, 2 Công ty trên vẫn với nhu cầu chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng thì lập Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng theo mẫu số 07/GTGT ban hành, kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên gửi cơ thuế quan quản lý trực tiếp xem xét vận dụng khai thuế GTGT theo tháng nhắc từ kỳ tính thuế tháng 01/2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

Liên hệ tham mưu miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét