Hướng dẫn dử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT với mặt hàng thủy sản - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Hướng dẫn dử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT với mặt hàng thủy sản

Công văn số 311/TCT-CS Kê khai thuế GTGT

Kính gửi:

 • – Cục Thuế tỉnh thành Hải Phòng;
 • – Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập cảng Thủy sản Hải Phòng, (số 5 đường Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng).

Trả lời công văn số 9524/CT-TTHT  22/08/2017 của Cục Thuế thị thành Hải Phòng và công văn số 41/CV-CTCP 08/08/2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn những nếu ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

 • – Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
 • – Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn lập và diễn đạt Báo cáo kết quả hoạt động marketing (Mẫu số B02-DN) của doanh nghiệp;

Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế với công văn số 3397/TCT-CS gửi

 • – Cục Thuế đô thị Hải Phòng, Cục Thuế tỉnh giấc Long An
 • – Công ty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng

Về dùng hóa đơn và kê khai thuế GTGT

Khi Cty bán mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho CN tại Long An.

Căn cứ quy định trên và theo thể hiện của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng nếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập cảng Thủy sản Hải Phòng sử dụng hóa đơn không với thuế GTGT lúc xuất mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập cảng Thủy sản Hải Phòng tại tỉnh giấc Long An thì:

– Về thuế GTGT:

Đề nghị Chi nhánh Cty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

– Về thuế TNDN:

Đề nghị Cty Cổ phần Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng: Căn cứ thực tại hạch toán kế toán của đơn vị để thực hành kê khai thuế TNDN ưng ý với:

 • + Quy định của pháp luật về quản lý thuế
 • + Kế toán đảm bảo không trùng lắp doanh thu, giá thành giữa Chi nhánh và Công ty.

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm để Cục Thuế đô thị Hải Phòng và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập cảng Thủy sản Hải Phòng được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét