Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

 

Số: 82/TCT–CS

V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2059/CT-KTrT2 ngày 31/7/2018 của Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“đ) Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào phát sinh trong tháng nào được:

 • – Kê khai,
 • – Khấu trừ

khi xác định số thuế buộc phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sơ sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước lúc cơ thuế quan công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, hầu hết những nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ những chứng từ, tài liệu quy định trong giấy tờ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế sở hữu sơ sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ nguyên sơ thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày khiến cho việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng bắt buộc trước khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền đã ban hành:

– Kết luận,

– Quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; ví như người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế:

 • + Đã nộp và
 • + Được kiểm tra, thanh tra (liên quan tới thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra)

còn sơ sót thì người nộp thuế được:

– Tự khai bổ sung,

– Điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và căn nguyên khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng buộc phải điều chỉnh.”


Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên, trường hợp, Cơ quan thuế đã ban hành:

 • – Kết luận,
 • – Quyết định xử lý về thuế sau lúc kiểm tra, thanh tra; giả dụ người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế:
 • – Đã nộp và
 • – Được kiểm tra, thanh tra (liên quan tới thời kỳ, khuôn khổ kiểm tra, thanh tra)

còn sơ sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng buộc phải điều chỉnh.

Tổng cục Thuế mang quan điểm để Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi được biết./.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét