Hướng dẫn về chính sách quản lý thuế theo Công văn số 3473/TCT-KK - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Hướng dẫn về chính sách quản lý thuế theo Công văn số 3473/TCT-KK

Số: 3473/TCT-KK V/v kê khai và nộp thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 1234/CT-KKKTT ngày 22/4/2019 của Cục Thuế tỉnh giấc Hà Nam phản ánh vướng mắc trong đăng ký thuế và kê khai, nộp thuế của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại thức giấc Hà Nam của Bệnh viện Bạch Mai (mã số thuế: 0100923097; trụ sở chính tại thành thị Hà Nội), Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Điểm a Khoản 9 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 chỉ dẫn về thuế giá trị gia nâng cao và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ;

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ những chỉ dẫn nêu trên, trường hợp Bệnh viện Bạch Mai (trụ sở chính tại đô thị Hà Nội) với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (mã số thuế: 0100923097-002) tại tỉnh Hà Nam dưới hình thức “Phòng khám đa khoa công lập” chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Bệnh viện Bạch Mai, không mang bộ máy kế toán riêng, người đại diện theo luật pháp là giám đốc của Bệnh viện Bạch Mai, kế toán trưởng là kế toán trưởng của Bệnh viện Bạch Mai, hạch toán tập kết tại Bệnh viện Bạch Mai, hạch toán riêng doanh thu phát sinh từ những hoạt động khám, chữa bệnh tại tỉnh Hà Nam, thì:

1. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tiêu dùng chung loại hóa đơn của Bệnh viện Bạch Mai, gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Hà Nam theo chỉ dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC nêu trên.

2. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thực hiện khai, nộp các khoản thuế phát sinh có cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại thức giấc Hà Nam, trong đó:

– Khai thuế, nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế có cơ thuế quan quản lý trực tiếp tại tỉnh Hà Nam theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản một Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên và các Thông tư sửa đổi, bổ sung mang liên quan.

– Khai thuế, nộp thuế thu nhập siêu thị tụ họp tại Bệnh viện Bạch Mai (bao gồm cả thu nhập phát sinh từ hoạt động tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2) có cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh thành Hà Nội theo chỉ dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh giấc Hà Nam được biết./.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét