Hướng dẫn về khai thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Hướng dẫn về khai thuế GTGT

 

Công Văn Số: 4398/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam

Trả lời công văn số WU-2019-0107 ngày 16/7/2019 của Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam (Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam; MST: 3700262165; địa chỉ: số 7, đường số 4, KCN Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh giấc Bình Dương; sau đây gọi là “Công ty”) về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan tới Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (mã số thuế 3700262165-002; địa chỉ: Ô số 2, tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; sau đây gọi là “Chi nhánh”), tiếp theo Công văn số 2706/TCT-KK ngày 05/7/2019, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong ấy sở hữu hướng dẫn tại Điểm 2.6(a) Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tư này:

“2.6. Tổ chức marketing kê khai, nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như những chi nhánh, liên hệ ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa những chi nhánh, đơn vị phụ thuộc sở hữu nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức công ty marketing và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa mua 1 trong hai phương pháp sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm cho căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng doanh nghiệp và từng khâu độc lập sở hữu nhau; …”.

Căn cứ chỉ dẫn tại Khoản 3 Điều một Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên:

“4. … Trường hợp công ty sở hữu các doanh nghiệp trực thuộc, chi nhánh sở hữu dùng chung dòng hóa đơn của công ty nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng doanh nghiệp trực thuộc, chi nhánh bắt buộc gửi Thông báo phát hành cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp. …”.

Căn cứ chỉ dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế GTGT (bao gồm các Thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan), trong đấy với chỉ dẫn tại Khoản 1 Điều 14:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hăng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, nói cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 9 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên (sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên):

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả của cải cố định) dùng song song cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở marketing phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ ví như không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không cần kê khai, tính nộp thuế GTGT so mang tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không bắt buộc kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Cơ sở marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT hàng tháng/quý trợ thời phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, của cải một mực sắm vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở marketing thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm bợ phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau lúc hết hạn nộp giấy tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế với sơ sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

… Hồ nguyên sơ thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày khiến việc nào, ko phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng nên trước lúc cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền ban bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; ví như cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

… Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế thúc đẩy đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào giấy tờ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền (người nộp thuế không buộc phải lập giấy tờ khai bổ sung).”.

Căn cứ các chỉ dẫn nêu trên, nếu Công ty (tại tỉnh giấc Bình Dương) đã đăng ký nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ thuế, Chi nhánh (tại thành phố Hà Nội) trực tiếp xuất hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ và sở hữu nảy sinh doanh thu thì Chi nhánh thực hiện:

 • Tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC , Thông tư số 37/2017/TT-BTC nêu trên và những Thông tư sửa đổi, bổ sung với liên quan.
 • Hạch toán riêng doanh thu, thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh từ những hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh và khai thuế, nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ thuế với cơ thuế quan quản lý trực tiếp tại thành phố Hà Nội theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên và các Thông tư sửa đổi, bổ sung với liên quan.
 • Công ty nên xuất hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh đối có hàng hóa chuyển giao cho Chi nhánh bán hàng theo chỉ dẫn tại Điểm 2.6(a) Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối sở hữu hóa đơn GTGT đầu vào mang tên người tậu và mã số thuế của Công ty đã được Công ty khai thuế mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng phục vụ trực tiếp cho hoạt động cung ứng buôn bán của Chi nhánh:

 • Trường hợp Công ty chưa được cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế kỳ tính thuế mang tương tác tại trụ sở Công ty thì Công ty khai bổ sung giấy tờ khai thuế điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào tương ứng và lập biên bản bàn giao cho Chi nhánh để Chi nhánh khai thuế sở hữu cơ thuế quan quản lý trực tiếp Chi nhánh;
 • Trường hợp Công ty đã được cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế kỳ tính thuế sở hữu liên quan tại hội sở Công ty thì thực hiện theo kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế mang liên quan.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét