Kê khai thuế GTGT đối hoạt động kinh doanh bất động sản - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Kê khai thuế GTGT đối hoạt động kinh doanh bất động sản

Công văn số 451/TCT-CS V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành thị Hà Nội.

Trả lời công văn số 59399/CT-KTrT6 ngày 27/08/2018 của Cục Thuế đô thị Hà Nội

Về việc kê khai thuế GTGT đối có việc bán, cho thuê căn hộ tại dự án HANSTONE TOWER của Công ty Cổ phần Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội

Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, marketing và dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ tậu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài); trừ những đối tượng ko chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% vận dụng đối mang hàng hóa; dịch vụ ko được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Tại điểm a khoản một Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về chính sách thuế như sau:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập siêu thị là đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật những doanh nghiệp tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và những văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty bổn phận hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong giao kèo cộng tác kinh doanh; Các bên trong hiệp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hợp nhất sở hữu yêu cầu của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 59399/CT-KTrT6 ngày 27/08/2018, cụ thể: việc Công ty cổ phần Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội ko thực hiện kê khai thuế GTGT đối với việc bán, cho thuê căn hộ tại dự án HANSTONE TOWER là ko đúng quy định.

Tổng cục Thuế với quan điểm để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét