Kê khai thuế GTGT hàng hóa vãng lai - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Kê khai thuế GTGT hàng hóa vãng lai

 Công văn số 4201/TCT-KK V/v kê khai vãng lai ngoại tnh

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4397/CT-TTHT ngày 25/01/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v kê khai vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ Khoản một và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh:

“đ) Trường hợp người nộp thuế sở hữu hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ một tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc không thuộc giả dụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không có mặt trên thị trường đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có hội sở chính (sau đây gọi là buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế bắt buộc nộp giấy tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối mang hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 5% trên doanh thu hàng hóa chưa với thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,

ví như nhà thầu chính có trụ sở tại Hà Nội ký giao kèo có Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận thực hiện “Thiết kế, sản xuất lắp đặt trang bị công nghệ và thi công xây dựng công trình” tại tỉnh Ninh Thuận, trong đó thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán đa số giá trị công trình cho nhà thầu chính, nhà thầu chính giao lại một phần công tác cho nhà thầu phụ với hội sở chính tại tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương khác thức giấc Ninh Thuận thì nhà thầu chính khai và nộp thuế GTGT đối sở hữu hoạt động xây dựng vãng lai này tại thức giấc Ninh Thuận theo quy định đối có toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa sở hữu thuế GTGT ký sở hữu chủ đầu tư, nhà thầu phụ khai và nộp thuế GTGT giá trị công trình bàn giao chưa sở hữu thuế GTGT ký có nhà thầu chính.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

Liên hệ tham vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét