Thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 3759/BTC-TCT Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Kính gửi: Bà Phạm Thị Duyến
(Địa chỉ: Công ty TNHH xây dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

BTC nhận được công văn số 2117/VPCP-ĐMDN ngày 07/3/2018 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Duyến (Công ty TNHH xây dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về một số vướng mắc thúc đẩy đến đóng thuế vãng lai lúc doanh nghiệp thi công các công trình tại những thức giấc ko kể Hà Nội. 

Về việc này, BTC có ý kiến như sau :

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thuế GTGT:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: ứng dụng đối với

 • – Hàng hóa,
 • – Dịch vụ xuất khẩu hoạt động xây dựng,
 • – Lắp đặt công trình

+ở nước ngoài

+ở trong khu phi thuế quan:

Vận chuyển vận quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT lúc xuất khẩu trừ những ví như ko vận dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, chế tạo cho tổ chức, cá nhân ở nước bên cạnh và tiêu dùng ở bên cạnh Việt Nam, bản cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho quý khách nước không tính theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: …

đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:

– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ko kể hoặc ở trong khu phi thuế quan;

2. Điều kiện ứng dụng thuế suất 0%:

a) Đối mang hàng hóa xuất khẩu:

b) Đối mang dịch vụ xuất khẩu:

 • – Có hợp đồng sản xuất dịch vụ sở hữu tổ chức, cá nhân ở nước ngoại trừ hoặc ở trong khu phi thuế quan;
 • – Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua nhà băng và những chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối sở hữu dịch vụ sang sửa tàu bay, tàu biển sản xuất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được ứng dụng thuế suất 0%, không tính các điều kiện về hiệp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam buộc phải làm thủ tục nhập khẩu, lúc sửa chữa xong thì cần làm cho thủ tục xuất khẩu.”.

Căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

– Tại điểm a Khoản 1 Điều 2 (sửa đổi điểm đ Khoản một Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế mang hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại thức giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc ko thuộc ví như quy định tại điểm c khoản một Điều này, mà ko có mặt trên thị trường đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế sở hữu hội sở chính

 • – Kinh doanh xây dựng,
 • – Lắp đặt,
 • – Bán hàng vãng lai,
 • – Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh)

thì người nộp thuế cần nộp giấy tờ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương mang hoạt động:

 • – Xây dựng,
 • – Lắp đặt,
 • – Bán hàng vãng lai
 • – Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

– Tại điểm e Khoản một Điều 2 (sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) mang quy định:

“6. Khai thuế GTGT đối có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc ko thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh:

 • – Xây dựng,
 • – Lắp đặt,
 • – Bán hàng vãng lai chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

thì khai thuế GTGT trợ thì tính

 • + Theo tỷ lệ 2% đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%
 • + Theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi mang hoạt động xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối mang hoạt động buôn bán xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo chiếc số 05/GTGT ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ nguyên sơ thuế GTGT đối sở hữu hoạt động

 • – Kinh doanh xây dựng,
 • – Lắp đặt bán hàng vãng lai,
 • – Chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh đa dạng lần nộp giấy tờ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế với thể đăng ký sở hữu Cơ quan thuế nơi nộp giấy tờ khai thuế để nộp giấy tờ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế nên tổng hợp doanh thu nảy sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu:

 • – Kinh doanh xây dựng,
 • – Lắp đặt,
 • – Bán hàng vãng lai,
 • – Chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc trong giấy tờ khai thuế tại hội sở chính.

Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu

 • – Kinh doanh xây dựng,
 • – Lắp đặt,
 • – Bán hàng vãng lai,
 • – Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

được trừ vào số thuế GTGT bắt buộc nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại hội sở chính.”

Căn cứ những quy định trên, Bộ Tài chính giải đáp các vướng mắc của bà Phạm Thị Duyến như sau:

Công ty LIFE (có trụ sở chính tại thị thành Hà Nội, kê khai nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ thuế) có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi quan thuế (được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%) tại tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương (Công ty ko có chi nhánh tại tỉnh, đô thị này) khác nơi đóng hội sở chính thì Công ty không cần kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này.

Trường hợp Công ty LIFE với giao kèo xây dựng công trình ở thức giấc Bắc Ninh (Công ty không mang chi nhánh tại tỉnh giấc này).

Hợp đồng sở hữu thoả thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty và Công ty xuất hóa đơn GTGT cho đa số công trình; sau ấy Công ty sở hữu hiệp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định đối mang toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa với thuế GTGT. Trường hợp Công ty chưa nộp số tiền thuế vãng lai này thì Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định.

Trường hợp Công ty LIFE có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT thì Công ty lập hồ sơ yêu cầu hoàn thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tại thị thành Hà Nội) để được phê duyệt giải quyết hoàn thuế theo quy định. Số thuế GTGT được hoàn (nếu có) sẽ được bù trừ mang số thuế GTGT nên nộp của hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh giấc Bắc Ninh theo quy định của Luật Quản lý thuế nói từ ngày cơ thuế quan ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông tin để bà Phạm Thị Duyến được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét