Hướng dẫn hoàn thuế, kê khai tính nộp thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Hướng dẫn hoàn thuế, kê khai tính nộp thuế GTGT

 

Công văn số: 337/TCT-CS thuế GTGT

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An
(Đường số 3, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/2018-CV/TCT ngày 19/6/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An về xử lý thuế GTGT đầu vào của hàng hóa không nên kê khai tính nộp thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc thù và Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thuế GTGT:

“3. Khoản một và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu sở hữu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

Tại khoản 6 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc thù và Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thuế GTGT:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ thuế ví như sở hữu số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối có giả dụ kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối sở hữu trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Tại khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 

Tại khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc thù và Luật Quản lý thuế và sửa đổi 1 số điều tại những Thông tư về thuế hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. Cụ thể:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế giả dụ với số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối mang trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với ví như kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Căn cứ những quy định trên:

1. Trường hợp Công ty bán sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế bình thường cho doanh nghiệp, cộng tác xã ở khâu marketing thương mại thì thuộc đối tượng không bắt buộc kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thuế GTGT đầu vào dùng cho những hoạt động, bán hàng hóa, dịch vụ không buộc phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được kê khai, khấu trừ theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

2. Đối mang số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế, Công ty thực hiện khấu trừ vào kỳ tiếp theo theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét