Hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN

Công văn số: 336/TCT-CS Khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thị thành Hồ Chí Minh;
– Công ty Cổ phần bao bì Prestige Việt Nam.
(Đ/c: Lô B5-16, đường N5, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21062018 ngày 21/06/2018 của Công ty Cổ phần bao so bì Prestige Việt Nam về việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:kiemtoancalico.com

1. Căn cứ pháp lý:

Tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều về thuế GTGT quy định như sau:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào

1. Cơ sở marketing nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, nhắc cả thuế giá trị gia tăng đầu vào ko được bồi hoàn của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao bị tổn thất;

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia nâng cao tìm hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ tìm từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

…”

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT như sau:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

4. Đối sở hữu hoạt động marketing bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hành dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở marketing thực hành khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

12. Cơ sở buôn bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ tậu vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn có tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các ví như sau đây:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, những sáng lập viên mang văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản giá thành thúc đẩy đến việc thành lập doanh nghiệp, mua chọn hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và buộc phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối có những hóa đơn mang giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối có xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều một Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, siêu thị được trừ tất cả khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tại nảy sinh tương tác tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu với hóa đơn chọn hàng hóa, dịch vụ từng lần mang giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán buộc phải sở hữu chứng từ tính sổ không tiêu dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hành theo quy định của các văn bản luật pháp về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ chỉ dẫn tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối sở hữu hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) về việc tính tiền chậm nộp đối mang việc chậm nộp tiền thuế.

2. Căn cứ những quy định, chỉ dẫn nêu trên, về nguyên tắc:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định.

Cơ sở buôn bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và được tính vào giá thành được trừ lúc xác định thuế TNDN khi có hóa đơn GTGT sắm hàng hóa, dịch vụ và chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt theo quy định. Trường hợp, cơ sở kinh doanh ko mang hóa đơn GTGT tậu hàng hóa, dịch vụ theo quy định thì ko được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và ko được tính vào tầm giá được trừ lúc xác định thuế TNDN.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại nhà hàng để hướng dẫn người bán, người sắm thực hành theo quy định.

Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm để Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần bao suy bì Prestige Việt Nam được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét