Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với dự án đầu tư - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với dự án đầu tư

Công văn số: 153/TCT-CS

Kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội.

Trả lời công văn số 30210/CT-TTHT ngày 15/5/2018 Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối mang dự án đầu tư;

Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Tại điểm c, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT theo cách khấu trừ như sau:

“3. Khai thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ

c)

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh; tỉnh thành trực thuộc trung ương khác mang tỉnh; thị thành nơi đóng trụ sở chính; đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động; chưa đăng ký kinh doanh; chưa đăng ký thuế; thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng hội sở chính. Nếu số thuế GTGT của:

 • – Hàng hóa;
 • – Dịch vụ tìm vào

sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập:

– Các Ban Quản lý dự án hoặc

– Chi nhánh đóng tại các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh; đô thị nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại phổ biến địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh mang con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; với tài khoản gửi tại ngân hàng; đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án; chi nhánh buộc phải lập giấy tờ khai thuế riêng với cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để xây dựng thương hiệu công ty đã hoàn tất và hoàn tất các thủ tục về:

 • – Đăng ký kinh doanh;
 • – Đăng ký nộp thuế;

cơ sở buôn bán là chủ dự án đầu tư cần tổng hợp:

 • – Số thuế GTGT phát sinh;
 • – Số thuế GTGT đã hoàn;
 • – Số thuế GTGT chưa được hoàn

của dự án để bàn giao cho nhà hàng mới thành lập để nhà hàng mới thực hiện kê khai; nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư bao gồm:

 • – Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo cái số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;
 • – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ tậu vào theo chiếc số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư và buộc phải thực hành bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sắm vào dùng cho dự án đầu tư sở hữu thuế GTGT của hoạt động phân phối marketing đang thực hành thì việc kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư theo tháng hay quý được thực hiện cộng mang việc kê khai thuế GTGT của trụ sở chính.”

Tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016

Bộ Tài chính chỉ dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối sở hữu dự án đầu tư như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối mang dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ với dự án đầu tư mới (trừ giả dụ chỉ dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà ko hình thành của cải cố định) tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác có tỉnh, tỉnh thành nơi đóng hội sở chính; đang trong công đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh; chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời cần kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động cung ứng buôn bán đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT buộc phải nộp của hoạt động cung cấp buôn bán trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau lúc bù trừ giả dụ số thuế GTGT đầu vào

Dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ giả dụ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở buôn bán với quyết định ra đời các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác có tỉnh, tỉnh thành nơi đóng hội sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý 1 hoặc nhiều dự án đầu tư tại rộng rãi địa phương;Ban Quản lý dự án, chi nhánh mang con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh cần lập giấy tờ khai thuế, hoàn thuế riêng sở hữu cơ thuế quan địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để xây dựng thương hiệu siêu thị đã:

– Hoàn thành và

– Hoàn tất

các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở buôn bán là chủ dự án đầu tư nên tổng hợp số thuế giá trị gia nâng cao phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho siêu thị mới xây dựng thương hiệu để nhà hàng mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT

Quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của luật pháp về đầu tư.

…”

Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ những quy định; hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn nhà hàng thực hiện thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội được biết./.

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét