Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số: 2966/TCT-KK V/v thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6411/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (địa chỉ: Xã Lộc Hòa; thành thị Nam Định; tỉnh Nam Định) về việc thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) vãng lai. Về việc này; Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân gửi tất nhiên Công văn số 6411/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Công ty mang kết quả trúng thầu số 602/QĐ-SYT ngày 29/11/2013 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và kết quả trúng thầu số 105/QĐ-SYT ngày 25/3/2015 phân phối thuốc chữa bệnh cho những cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán và xuất hàng từ năm 2014 đến năm 2016 cho các bệnh viện thuộc gói thầu trên; khi xuất hàng với xuất hóa đơn và giao hàng tới từng bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế thức giấc Quảng Nam.

Ngày 17/5/2019 Công ty mang nhận được thông tin số 20/TB-TTT ngày 13/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam bắt buộc phía Công ty thực hành nghĩa vụ thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh giấc Quảng Nam cho hoạt động bán hàng từ năm 2014 tới năm 2016. Theo tra cứu tại công văn số 398/TCT-CS ngày 29/01/2013 Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam cũng ở giả dụ nảy sinh như Công ty chúng tôi thì không cần kê khai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh.

Ngày 29/5/2019

Công ty nhận được công văn số 4610/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh giấc Quảng Nam giải đáp “Trường hợp Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân ký hiệp đồng cung cấp thuốc chữa bệnh có các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo hợp đồng; hàng hóa sẽ được Công ty giao cho từng bệnh viện thuộc thức giấc Quảng Nam thì hoạt động bán hàng này ko được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó; lúc bán hàng; Công ty lập hóa đơn GTGT; kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định”.

Ngày 24/6/2019

Công ty nhận được công văn số 214/TTT-NV4 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty nên nộp thuế vãng lai do ko thuộc những thí dụ 16; 17; 18; 19 của Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013TT-BTC.

Do ấy Công ty ko biết bắt buộc nộp thuế theo quyết định của Thanh tra thức giấc Quảng Nam; hay ko bắt buộc nộp thuế GTGT vãng lai theo công văn của Cục Thuế thức giấc Quảng Nam. Trường hợp Công ty nên nộp theo quyết định thanh tra thì khoản thuế GTGT vãng lai này Công ty nên kê khai như thế nào và với được khấu trừ thuế GTGT cho kỳ tiếp theo hay không?

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi; bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa; phân phối dịch vụ (sửa đổi Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

“đ) Trường hợp người nộp thuế sở hữu hoạt động kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại thức giấc bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên; và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc ví như quy định tại điểm c khoản một Điều này; mà ko thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp thức giấc khác nơi người nộp thuế mang trụ sở chính (sau đây gọi là buôn bán xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế cần nộp giấy tờ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quản lý; giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối mang hoạt động xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16:

Công ty A hội sở tại Hải Phòng ký giao kèo sản xuất xi măng cho Công ty B mang hội sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng; hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà nhà hàng B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này ko được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng; ko cần thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối sở hữu doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

Căn cứ chỉ dẫn trên; nếu Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân tại tỉnh giấc Nam Định ký giao kèo bán thuốc cho các cơ sở y tế công lập tại thức giấc Quảng Nam và thực hành giao hàng theo các hiệp đồng này tại tỉnh Quảng Nam thì hướng dẫn của Cục Thuế thức giấc Quảng Nam như Công ty nêu tại nội dung kiến nghị nêu trên là ưa thích quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét