Xử lý vi phạm qua thanh tra liên quan đến khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Xử lý vi phạm qua thanh tra liên quan đến khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

 

Công văn số 987/TCT-KK

Bổ sung giấy tờ thuế GTGT

Kính gửi: Công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn

Trả lời công văn số 01-2018/MMBR-TAX ngày 22/01/2018 của Công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn (MST: 0400568686; Địa chỉ: Số 5 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, đô thị Đà Nẵng) về việc vướng mắc việc xử lý vi phạm qua thanh tra tương tác đến khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia nâng cao (GTGT), Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“2. Người nộp thuế bắt buộc khai chính xác, trung thực; đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ những chứng từ; tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế mang cơ quan quản lý thuế….

Khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; giả dụ người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp và được kiểm tra; thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra; thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và căn nguyên khách quan; chủ quan của việc khai sót, chưa đúng cần điều chỉnh.”.

Theo chỉ dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của

Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“a) … Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế tác động đến tăng; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận; quyết định xử lý về thuế theo kết luận; quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế; cơ quan sở hữu thẩm quyền (người nộp thuế ko buộc phải lập hồ sơ khai bổ sung).”.

c.3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung giấy tờ khai thuế làm giảm tiền thuế nên nộp thì lập giấy tờ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm bổn phận thuế buộc phải nộp; nếu đã nộp ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế bắt buộc nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế….

Ví dụ 4: Công ty D vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của giấy tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 khiến cho giảm số thuế GTGT buộc phải nộp 100 triệu đồng thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT cần nộp của kỳ sau hoặc khiến cho thủ tục hoàn thuế.

Hồ sơ Công ty D nộp cho cơ quan thuế:

 • – Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT cần nộp 100 triệu đồng;
 • – Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS khiến cho giảm số thuế GTGT bắt buộc nộp 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014;
 • – Tài liệu tất nhiên giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có). …”.

Theo giấy tờ của Công ty gửi kèm theo:

Kết luận thanh tra thuế số 143/CT-KLTTr2 ngày 11/01/2018 và Quyết định xử phạt vi phi pháp luật về thuế số 63/QĐ-CT ngày 11/01/2018 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cũng như Biên bản thanh tra thuế của Đoàn thanh tra thuộc Cục Thuế ký với Công ty ngày 28/12/2017 với thời kỳ thanh tra thuế năm 2015 mang diễn đạt nội dung Công ty khai sai giấy tờ khai thuế.

Căn cứ những quy định trên,

Công ty ko được khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT đối sở hữu những kỳ tính thuế có tương tác mà phải thực hành theo Kết luận thanh tra thuế và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế bởi: nội dung khai sai giấy tờ khai thuế có liên quan không bắt buộc do Công ty phát hiện sau khi Cục Thuế đã ban hành Kết luận thanh tra thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn được biết

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét