Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Công văn số 2499/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thị thành Hà Nội

Trả lời công văn số 71499/CT-KTT2 ngày 06/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế đối có của cải góp vốn của Công ty Cổ phần PVI;

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

cac-truong-hop-khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gtgt


Tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các giả dụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“7. Các giả dụ khác:

Cơ sở marketing ko nên kê khai, nộp thuế trong các giả dụ sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn vào nhà hàng bắt buộc có:

 • Biên bản góp vốn cung ứng kinh doanh,
 • Hợp đồng liên doanh, liên kết;
 • Biên bản định giá của cải của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn

(hoặc văn bản định giá của doanh nghiệp sở hữu chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ giấy tờ về xuất xứ tài sản…”

Tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về giá tính thuế như sau:

“10. Đối có hoạt động chuyển nhượng bất động sản,

giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT…”

Tại điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2.15. Hóa đơn, chứng từ đối có tài sản góp vốn, của cải điều chuyển được thực hiện như sau:

b) Bên với tài sản góp vốn, có của cải điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào nhà hàng bắt buộc có:

 • Biên bản góp vốn phân phối kinh doanh,
 • Hợp đồng liên doanh, liên kết;
 • Biên bản định giá của cải của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn

(hoặc văn bản định giá của công ty có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), tất nhiên bộ giấy tờ về khởi thủy tài sản.”

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định thu nhập khác chịu thuế thu nhập siêu thị như sau:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực marketing ghi trong đăng ký marketing của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo chỉ dẫn tại Chương V Thông tư này.”

Theo biểu lộ tại công văn số 71499/CT-KTT2 ngày 06/11/2017 của Cục Thuế đô thị Hà Nội: Công ty cổ phần PVI thực hành góp thêm vốn điều lệ vào Tổng Công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI (là siêu thị đã được thành lập) bằng giá trị tài sản gắn liền mang đất thì Cục Thuế thành thị Hà Nội căn cứ những hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hành theo quy định.

Tổng cục Thuế có quan điểm để Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét