Điều kiện điều chỉnh tờ khai và chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Điều kiện điều chỉnh tờ khai và chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT

Công văn số 4161/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

dieu-kien-dieu-chinh-to-khai-va-chi-tieu-tren-to-khai-thue-gtgt


Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 58082/CT-KK&KTT ngày 20/08/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội

về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ chỉ dẫn về kê khai thuế giá trị gia nâng cao đối có dự án đầu tư tại:

 • Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng.
 • Khoản 3 Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp;

Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thứ thị thành đã kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào tiêu dùng cho dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT và sở hữu đề nghị kết chuyển mọi số thuế giá trị gia nâng cao của dự án đầu tư sang tờ khai thuế giá trị gia nâng cao của hoạt động cung ứng kinh doanh (mẫu 01/GTGT) thì Công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh nâng cao số thuế GTGT còn được khấu trừ của những kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT và chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho nhà hàng mới xây dựng thương hiệu trong kỳ” (chỉ tiêu 31) trên tờ khai 02/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét