Điều kiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT với hoạt động bàn giao lưới điện - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Điều kiện xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT với hoạt động bàn giao lưới điện

Công văn số 1748/TCT-CS V/v Chính sách thuế

dieu-kien-xuat-hoa-don-gtgt-va-ke-khai-nop-thue-gtgt-voi-hoat-dong-ban-giao-luoi-dien


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được:

 •  Công văn số 859/CT-KTT ngày 22/11/2017 bổ sung thông tin cho công văn số 760/CT-KTT ngày 24/10/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Vĩnh Long

về thuế GTGT đối với bàn giao lưới điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Theo quy định Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

về việc kê khai thuế GTGT thì:

“Trường hợp của cải điều chuyển:

 •  Giữa các doanh nghiệp hạch toán độc lập
 •  Giữa những đơn vị thành viên có tư bí quyết pháp nhân toàn bộ trong cùng 1 cơ sở kinh doanh

thì cơ sở buôn bán sở hữu tài sản điều chuyển buộc phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai; nộp thuế GTGT theo quy định, trừ nếu hướng dẫn tại khoản 6 Điều này”;

Căn cứ vào các quy định và tài liệu

Gửi tất nhiên công văn số 859/CT-KTT nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Long (theo Quyết định số 2047/QĐ-UB ngày 15/10/2015 về việc phê chuẩn khối lượng của cải và giá trị tài sản bàn giao của lưới điện hạ áp nông thôn Vĩnh Long của Ủy ban quần chúng. # thức giấc Vĩnh Long) thì Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối mang khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty Điện lực Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh giấc Vĩnh Long được biết và chỉ dẫn công ty thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét