Hoạt động lắp đặt, xây dựng, bán hàng vãng lai - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Hoạt động lắp đặt, xây dựng, bán hàng vãng lai

Công văn số 413/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT

hoat-dong-lap-dat-xay-dung-ban-hang-vang-lai


Kính gửi:Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC

(Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà N1, 33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1711/CV/MIPEC ngày 17/11/2017 của Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC vướng mắc về khai thuế giá trị gia nâng cao (GTGT), Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

Tiết a, tiết e khoản một Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản một Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế sở hữu hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc bao gồm cả thuế GTGT từ một tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh giấc không thuộc nếu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà ko có mặt trên thị trường tổ chức trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế mang hội sở chính (sau đây gọi là marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ thuế quan quản lý tại địa phương mang hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tại trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối mang hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh giấc và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

“e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối sở hữu hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc giả dụ hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng trợ thì tính theo tỷ lệ 2% đối mang hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 10% hoặc theo tỷ lệ 1 % đối có hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 5% trên doanh thu hàng hóa chưa với thuế giá trị gia nâng cao mang cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ nguyên sơ thuế giá trị gia nâng cao đối có hoạt động buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo loại số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ nguyên sơ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động marketing xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần nảy sinh doanh thu. Trường hợp nảy sinh đa dạng lần nộp hồ sơ khai thuế trong 1 tháng thì người nộp thuế sở hữu thể đăng ký mang Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp giấy tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ thuế quan quản lý trực tiếp, người nộp thuế bắt buộc tổng hợp doanh thu nảy sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu buôn bán xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong giấy tờ khai thuế tại trụ sở chính, số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc được trừ vào số thuế giá trị gia nâng cao phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại hội sở chính.”

Căn cứ những chỉ dẫn nêu trên,

Trường hợp Liên danh Nhà thầu MIPEC (đứng đầu là Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC) có trụ sở chính tại Hà Nội, thực hành ký giao kèo cung phân phối 01 bắt buộc cẩu bờ di động bánh lốp 100 tấn cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh trụ sở tại Nghệ An. 

Ngoài việc chuyển giao hệ thống phải cẩu bánh lốp, Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC còn chịu nghĩa vụ thực hành việc lắp đặt, thử tải, chỉ dẫn kỹ thuật… bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống thi Liên danh Nhà thầu MIPEC (đứng đầu là Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC) thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối sở hữu hoạt động cung cấp, lắp đặt 01 buộc phải cẩu bờ di động bánh lốp 100 tấn nêu trên tại tỉnh giấc Nghệ An theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế giải đáp để đơn vị được biết, thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét