Kê khai,khấu trừ HĐ GTGT bỏ sót dự án sử dụng vốn ODA - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Kê khai,khấu trừ HĐ GTGT bỏ sót dự án sử dụng vốn ODA

Công văn số: 5093/TCT-KK V/v kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia nâng cao bỏ sót

ke-khai-khau-tru-hd-gtgt-bo-sot-du-an-su-dung-von-oda

Kính gửi:

 • Văn phòng dự án VNACCS/VCIS
 • Công ty NTT Data Nhật Bản
 • Cục Thuế thị thành Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VNACCS/VCIS-1422 đề ngày 06/10/2014 của Văn phòng dự án VNACCS/VCIS-Công ty NTT Data Nhật Bản về việc kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng(HĐGTGT) bỏ sót. Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Căn cứ những quy định của luật pháp về thuế nêu tại:

– Khoản 6 Điều một Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13;

– Điểm a khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định của luật pháp về thuế nêu trên,

Giả dụ của Văn phòng dự án VNACCS/VCIS-Công ty NTT Data Nhật Bản tiêu dùng vốn ODA(Dự án khai triển thực hành Hải quan điện tử và 1 cửa quốc gia phục vụ tiên tiến hóa Hải quan).Tại thời điểm hoàn thành dự án, Văn phòng VNACCS/VCIS thực hành đối chiếu công nợ và phát hiện 04 số HĐGTGT đầu vào (AA/12P 0000479 ngày 23/01/2013;AA/12P 0000489 ngày 31/01/2013;AA/12P 0002272 ngày 08/01/2013;AA/12P 0002033 ngày 31/12/2012;Tổng số thuế GTGT là 538.705.976 đồng) còn sót chưa kê khai,đã quá hạn kê khai,khấu trừ bổ sung.

Văn phòng VNACCS/VCIS biểu lộ do thời điểm mới được cấp Giấy phép duyệt y thầu và có mặt trên thị trường văn phòng dự án,nhân sự đảm trách hành chính kế toán là người Nhật không mang mặt thường xuyên tại Việt Nam;và hiểu biết chưa hầu hết các quy định pháp luật thuế tại Việt Nam buộc phải với về lưu giữ tại trụ sở chính ở Nhật Bản.

Nhằm toá gõ khó khăn và tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân khai triển những chương trình, dự án mang sử dụng vốn ODA tại Việt Nam với hiệu quả,Tổng cục Thuế chấp thuận yêu cầu của Văn phòng dự án VNACCS/VCIS được kê khai, khấu trừ bổ sung 04 số HĐGTGT bỏ sót nêu trên ví như việc kê khai chậm do các duyên cớ khách quan trên.

Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội đánh giá thực tiễn và chỉ dẫn Văn phòng VNACCS/VCIS thực hành kê khai, khấu trừ bổ sung 04 số HĐGTGT nêu trên theo quy định của luật pháp về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng dự án VNACCS/VCIS – Công ty NTT Data Nhật Bản và Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét