Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc

Công văn số: 5234 /TCT-DNL V/v kê khai, nộp thuế của các Công ty Nhiệt điện hạch toán phụ thuộc những Tổng siêu thị phát điện

ke-khai-nop-thue-gtgt-doi-voi-co-so-hach-toan-phu-thuoc


Kính gửi:

 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Tổng công ty phát điện 1
 • Tổng doanh nghiệp phát điện 2
 • Tổng công ty phát điện 3
 • Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 312l/EVST-TCKT ngày 11/8/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công văn số 2669/GENCO3/KT ngày 27/5/2014 của Tổng công ty phát điện 3 (GENCO 3) và công văn sô 2726/CT-TTHT ngày 24/4/2014 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đề nghị chỉ dẫn việc kê khai và nộp thuế GTGT đối sở hữu các nhà hàng Nhiệt điện hạch toán phụ thuộc các Tổng doanh nghiệp phát điện (GENCO), 

Tổng cục thuế sở hữu quan điểm như sau:

Khoản một Điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/17/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định về khai thuế GTGT:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp giấy tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo cách khấu trừ mang cơ sở phân phối trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công. lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, ko nảy sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương khác mang tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở phân phối trực thuộc có hạch toán kế toán thì buộc phải đăng ký nộp thuế theo bí quyết khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, lúc điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm nhắc cả xuất cho hội sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm cho căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất. . .’

Tại Điểm một Phụ lục 4 tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC chỉ dẫn về lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

” 1. Tổ chức nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ thuế lúc bán hàng hoá, phân phối dịch vụ phải dùng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, doanh nghiệp bắt buộc ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT nên ghi rõ giá bán chưa với thuế GTGT, phụ thu và phí tổn tính ko kể giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã mang thuế.”

Căn cứ quy định trên và để phù hợp với đặc trưng marketing của EVN và các GENCO, nếu các GENCO thực hiện ký hiệp đồng bán điện cho EVN đối có sản lượng điện do những Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc những GENCO sản xuất.

Giá bán điện được xác định theo từng Nhà máy, các GENCO ủy quyền cho các Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc lập hóa đơn GTGT cho EVN đối mang sản lượng điện do siêu thị Nhiệt điện phân phối và quy định rõ công ty nhận tiền thanh toán của EVN thì Công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc lập hóa đơn GTGT cho EVN và thực hành kê khai, nộp thuế tại địa phương. EVN thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đối sở hữu các hóa đơn nhận của Công ty nhiệt điện theo quy định.

Tổng cục Thuế giải đáp để EVN, các GENCO biết và hướng dẫn công ty thực hiện.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét