Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định

Công văn số 5028/TCT-CS Thuế GTGT

nguyen-tac-tinh-thue-khai-thue-nop-thue-gia-tri-gia-tang-theo-quy-dinh

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh giấc Lâm Đồng
– Công ty TNHH Hùng Thúy Lâm Hà
(Đ/c: thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng)

TCT nhận được công văn số 07/2018/CV-HT ngày 04/06/2018 của Công ty TNHH Hùng Thúy Lâm Hà về chính sách thuế GTGT.

Về nội dung này, TCT mang ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều một Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“đ) Thuế GTGT đầu vào nảy sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ lúc xác định số thuế nên nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở marketing phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sơ sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước lúc cơ thuế quan công bố quyết định đánh giá thuế, thanh tra thuế tại hội sở NNT.”

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. NNT cần khai chính xác, trung thực, toàn bộ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế sở hữu cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau lúc hết hạn nộp giấy tờ khai thuế theo quy định, NNT phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp cho cơ thuế quan sở hữu sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ thuế quan vào bất cứ ngày làm cho việc nào, ko phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng cần trước khi cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền ban bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, khuôn khổ kiểm tra, thanh tra) còn sơ sót thì NNT được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng buộc phải điều chỉnh.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, 

Nếu Cơ thuế quan đã ban hành Quyết định đánh giá thuế tại doanh nghiệp, trường hợp nhà hàng phát hiện kê khai sót 1 số hóa đơn đầu vào phục vụ hoạt động phân phối marketing ảnh hưởng tới thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra thì Cục Thuế tỉnh giấc Lâm Đồng căn cứ kết quả kiểm tra thuế thực tiễn tại doanh nghiệp để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế mang ý kiến để Cục Thuế thức giấc Lâm Đồng và Công ty TNHH Hùng Thúy Lâm Hà được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét