Quy định về trách nhiệm của người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Quy định về trách nhiệm của người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 4176/TCT-KK V/v khai thuế GTGT vãng lai ngoại tnh

quy-dinh-ve-trach-nhiem-cua-nguoi-nop-thue-khi-khai-bo-sung-ho-so-khai-thue-gtgt-vang-lai-ngoai-tinh


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội

Trả lời:

– Công văn số 61664/CT-TTr3 ngày 05/9/2018 của Cục Thuế tỉnh thành Hà Nội

về việc vướng mắc về kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại thức giấc đối sở hữu Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam (MST 0106255939), Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

Căn cứ:

– Hướng dẫn tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC

hướng dẫn về thuế GTGT; và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ (sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC):

“d) Khi khai thuế mang cơ thuế quan quản lý trực tiếp, NNT phải tổng hợp doanh thu phát sinh; và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại thức giấc được trừ vào số thuế GTGT; cần nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ chỉ dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC

hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau lúc hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; người nộp thuế phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp cho cơ thuế quan có sai sót; thì được khai bổ sung giấy tờ khai thuế.

Đối mang chiếc thuế với kỳ quyết toán thuế năm:

Trường hợp.

chưa nộp giấy tờ khai quyết toán thuế năm; thì NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế lâm thời nộp của tháng, quý với sai sót; song song tổng hợp số liệu khai bổ sung vào giấy tờ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp.

đã nộp giấy tờ khai quyết toán thuế năm; thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm cho giảm số thuế phải nộp nếu nên xác định lại số thuế cần nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày khiến cho việc nào; ko phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng bắt buộc trước lúc cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; trường hợp cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

 • NNT phát hiện giấy tờ khai thuế đã nộp còn sơ sót nhưng ko ảnh hưởng tới thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sơ sót tương tác đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra; nhưng không thuộc khuôn khổ đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh; và nên nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót thúc đẩy tới thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; dẫn tới nảy sinh nâng cao số thuế cần nộp; giảm số thuế đã được hoàn; giảm số thuế được khấu trừ; giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh; và bị xử lý theo quy định như đối sở hữu nếu cơ quan thuế, cơ quan với thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan sở hữu thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế thúc đẩy đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ; thì NNT thực hiện khai điều chỉnh vào giấy tờ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận; quyết định xử lý về thuế theo kết luận; quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền (người nộp thuế không bắt buộc lập hồ sơ khai bổ sung).”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

trường hợp Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam mang chứng từ nộp tiền thuế GTGT vãng lai ngoại thức giấc lập ngày 19/8/2017 thì được khai vào giấy tờ khai thuế GTGT chiếc số 01/GTGT đề cập từ kỳ tính thuế tháng 8/2017 trở đi. Trường hợp Công ty đã khai chứng từ nêu trên vào hồ sơ khai thuế GTGT dòng số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 7/2017 thì nay phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế, chứng từ đã khai điều chỉnh giảm nêu trên được khai vào giấy tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế phát hiện khai sai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Website: kiemtoancalico.com  

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét