Kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện

Điều 22 Nghị định số 83

Phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 83/2013 / NĐCP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Kê khai, nộp thuế GTGT: Các nhà máy thủy điện phải kê khai thuế GTGT. Nơi đặt trụ sở của công ty mẹ và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi đặt nhà máy thủy điện (nơi đặt các tuabin, nhà máy thủy điện và các công trình chính của nhà máy thủy điện).
Ke-khai-hoan-thue-GTGT-cua-du-an-thuy-dien

Nộp thuế và Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Một công ty thủy điện hạch toán độc lập có các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc vào các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở của công ty thủy điện. được tính và thanh toán tại nơi đăng ký trụ sở chính của công ty mẹ và nơi đặt nhà máy thủy điện để hạch toán theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Hoạt động sản xuất thủy điện phụ thuộc vào các công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Công ty mẹ Điện lực Việt Nam đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là trụ sở chính.

Kê khai, nộp thuế tài nguyên:

Nhà máy thủy điện phải đăng ký, nộp thuế tài nguyên tại nơi đăng ký khai thuế, nộp thuế.

Tại các địa điểm khác nhau, nhà máy thủy điện phải khai thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký khai thuế (hoặc nơi đặt trụ sở chính) và sao chụp hồ sơ khai thuế thu nhập nộp cho cơ quan thuế địa phương. ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào diện tích lòng hồ nhà máy thủy điện; Kinh phí bồi thường phục hồi mặt bằng, di dân và tái định cư; số hộ phải di dời tái định cư và số tiền bồi thường thiệt hại lòng hồ;

Việc xác định nguồn thu thuế GTGT, thuế doanh nghiệp, thuế tài nguyên theo quy định tại điểm a, b, c khoản này áp dụng đối với các nhà máy thủy điện bắt đầu sản xuất, vận hành kể từ ngày Nghị định 106/2010 của Chính phủ có hiệu lực. / NĐCP ngày 28 tháng 10 năm 2010. Bộ Tài chính chủ trì thực hiện Nghị định này với các hoạt động sản xuất thủy điện.

Điều 11 Thông tư số 156

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c, câu 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư phải lập tờ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và số thuế phải bù trừ. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được mua và sử dụng cho các dự án đầu tư có giá trị.

Tổng số thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh vãng lai hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho các dự án đầu tư không được trả thù lao đầy đủ theo tỷ lệ quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng sẽ được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng mà dự án đầu tư thu được.

Điều 18 Thông tư số 219

Căn cứ điểm b câu 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Nếu chi nhánh kinh doanh đang hoạt động, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Bạn có dự án đầu tư mới (không phải là dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán) tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở, đầu tư chưa hoạt động, chưa đăng ký hoạt động thương mại hoặc đang thực hiện chưa đăng ký thuế thì cơ sở thường trú lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư, đồng thời bạn phải kết chuyển số thuế đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ vào hồ sơ khai thuế sản xuất. và các hoạt động giao dịch được thực hiện.
 • Số thuế GTGT chuyển từ dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của dự án đầu tư. Hoạt động kinh doanh.
 • Số thuế đầu vào của dự án đầu tư mới sau khi bù trừ chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Trả lời công văn số 3025

Gửi công văn số 3025 / CTKK và KTT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp của công ty: Công ty cổ phần thủy điện Á Đông có dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 tại tỉnh Đắk Nông nhưng trong thời gian đầu tư chưa vận hành thực hiện khai thuế, hoàn thuế đối với các khoản đầu tư thông qua dự án tại cơ quan thuế quản lý địa bàn của công ty mẹ tại thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Điều 22 Nghị định số 83/2013 / NĐCP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ trực tiếp điều hành; Điểm c câu 3 điều 11 thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, điểm b câu 3 điều 18 thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 và điểm b câu 12, Điều 1 Thông tư số 26/2015 / TTBTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các luật định nêu trên.

Từ tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Thủy điện Á Đông đã thành lập Chi nhánh tại Tỉnh Đắk Nông với con dấu riêng và tài khoản riêng, nghiệm thu khối lượng công việc, thu hóa đơn chứng từ hàng tháng phát sinh tại Chi nhánh trong quá trình quản lý và chuyển Công ty sang vào sổ đăng ký và báo cáo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh không đăng ký với Cục Thuế tỉnh Đắk Nông để kê khai, nộp thuế GTGT.

Công ty cổ phần thủy điện Á Đông ký tất cả các hợp đồng trong quá trình đầu tư xây dựng và thanh toán cho nhà thầu. Và hóa đơn đến được lập cho cả người mua và doanh nghiệp, số thuế bán hàng tài trợ của dự án đầu tư được kê khai tập trung tại công ty mẹ, số thuế doanh thu được khấu trừ, hoàn thuế do cơ quan thuế quyết định Hồ Chí Minh phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét