Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu thuốc bắc nhập khẩu - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu thuốc bắc nhập khẩu

Công văn số 3595/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản chiếu vướng mắc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) đối mang mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sở hữu quan điểm như sau:

Hoan-thue-GTGT-doi-voi-nguyen-lieu-thuoc-bac-nhap-khau


Về chính sách thuế GTGT

Căn cứ điểm một khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 quy định:

1) Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là vật liệu cung ứng thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mang thuế suất 5%;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

e) “Sản phẩm hóa dược, dược chất là nguyên liệu cung ứng thuốc chữa bệnh; thuốc phòng bệnh quy định tại Điểm 1, Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng”; thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 5%;

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, vật liệu khiến cho thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước chứa để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, thùng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, bao tay tay chuyên tiêu dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất khiến cho đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn tiêu dùng trong y tế theo công nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 5%;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định

Trong quá trình thực hiện, trường hợp mang ví như mức thuế giá trị gia nâng cao tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập cảng ưu đãi không ưa thích có chỉ dẫn tại Thông tư này thì thực hành theo chỉ dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng 1 mẫu hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan thương chính địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời chỉ dẫn thực hành thống nhất.”

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định

Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc vận dụng thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia nâng cao và các văn bản quy phạm pháp luật chỉ dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hành theo quy định tại các văn bản đó”.

Về chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa du nhập là dược liệu

Căn cứ khoản 5 Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về giải thích từ ngữ:

5. Dược liệu là vật liệu khiến thuốc có xuất xứ khi không từ thực vật; động vật; khoáng vật; và đạt tiêu chuẩn làm cho thuốc.”

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 88 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017

Quy định khía cạnh 1 số điều và biện pháp thi hành Luật dược thì Bộ Y tế cấp “Giấy phép nhập khẩu, công văn cho phép du nhập nguyên liệu khiến thuốc theo Mẫu số 44 hoặc 45 tại Phụ lục III ban hành tất nhiên Nghị định này”.

Căn cứ Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế

Ban hành Danh mục dược liệu; những chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm cho thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược chất xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập Việt Nam, tại Phụ lục I – Danh mục mã số hàng hóa đối mang dược chất nhập khẩu, thì Danh mục này bao gồm các dòng dược chất sở hữu căn nguyên thực từ vật, trong đó, quy định cụ thể các phòng ban tiêu dùng làm cho dược chất gồm vỏ, thân, rễ, lá, hoa, củ, quả, hạt…, tùy từng loại.

Căn cứ những quy định tại điểm 1, điểm 2 nêu trên

Sản phẩm hóa dược, dược liệu

Là nguyên liệu chế tạo thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” đã được quy định cụ thể thuộc đối tượng vận dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhà hàng khai báo hàng hóa nhập khẩu

Là dược liệu, đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) mang công văn xác nhận, đồng ý du nhập theo quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP , thuộc Danh mục dược liệu nhập cảng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/20148/TT-BYT của Bộ Y tế, được quản lý theo quy định của lĩnh vực dược, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại điểm một khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

Giao những Cục Hải quan tỉnh, thành thị kiểm tra, rà soát và thông báo đến các siêu thị nhập cảng mặt hàng dược chất theo quy định của pháp luật về dược nêu tại điểm 2 công văn này, nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì thực hành kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan.

Đồng thời thông tin cho cơ quan thuế nội địa thực hiện khấu trừ thuế GTGT; theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với các ví như tự kê khai, nộp thuế GTGT sau lúc mang thông tin của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Mọi khía cạnh xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa: 

 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thời gian hoàn thuế gtgt
 • hoàn thuế gtgt là gì
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt bao gồm những gì
 • cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
 • cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • hoàn thuế gtgt như thế nào
 • hoàn thuế gtgt nộp thừa
 • công văn hoàn thuế gtgt mới nhất
 • tại sao phải hoàn thuế gtgt
 • thông tư 130 hoàn thuế gtgt mới nhất
 • hoàn thuế gtgt theo thông tư 219
 • hồ sơ hoàn thuế gtgt cho dự án đầu tư
 • hoàn thuế gtgt đối với doanh nghiệp giải thể
 • hoàn thuế gtgt tài sản cố định
 • hoàn thuế gtgt âm 12 tháng liên tục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét