Thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

 

Số: 23122/CTHN-TTHT về dùng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động sản xuất dịch vụ ra nước không tính của doanh nghiệp chế xuất

Kính gửi: Công ty TNHH Kalotec Việt Nam
Địa chỉ: Lô 41A&B, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
MST: 2500242219

Thue-GTGT-hoat-dong-cung-cap-dich-vu-ra-nuoc-ngoai-cua-doanh-nghiep-che-xuat


Trả lời công văn số CV-AC 2020 ngày 28/5/2021 của Công ty TNHH Kalotec Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động sản xuất dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và quy định chi tiết; và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

Tại Khoản 20 Điều 4 chỉ dẫn đối tượng ko chịu thuế GTGT:

“20. … Hàng hóa, dịch vụ được tìm bán giữa nước ko kể sở hữu những khu phi thuế quan; và giữa những khu phi thuế quan mang nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm:

Khu chế xuất siêu thị chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương nghiệp đặc biệt, khu thương nghiệp – công nghiệp và những khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi quan thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quan hệ chọn bán thảo luận hàng hóa giữa các khu này sở hữu bên không tính là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong những trường hợp này thực hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. ”

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày công nhận hoàn tất thủ tục thương chính trên tờ khai hải quan ”

Tại Khoản một Điều 5 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các cái hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia nâng cao (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và dòng số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)

Là loại hóa đơn dành cho những đơn vị khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

 • Bán hàng hóa, phân phối dịch vụ trọng nội địa;
 • Hoạt động vận vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
. b) Hóa đơn bán hàng tiêu dùng cho những đối tượng sau đây:
 • Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp lúc bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi quan thuế và các ví như được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và chiếc số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan sở hữu nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành tất nhiên Thông tư này).
Ví dụ:
 • Doanh nghiệp C là siêu thị chế xuất bán hàng vào nội địa; và bán hàng hóa ra nước ko kể (ngoài lãnh thổ Việt Nam); thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa; trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; lúc bán hàng hóa ra nước ngoại trừ (ngoài cương vực Việt Nam), nhà hàng C ko cần lập hóa đơn bán hàng.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty là công ty chế xuất xứ sinh hoạt động phân phối dịch vụ thiết kế, nghiên cứu thị trường và dịch vụ tham mưu quản lý sản xuất ra nước bên cạnh (ngoài bờ cõi Việt Nam) thì thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối mang hoạt động phân phối dịch vụ nêu trên; Công ty dùng hóa đơn thương nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật; đối chiếu với tình hình thực tiễn để thực hiện.

Trường hợp Công ty với vướng mắc về chính sách thuế; Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng chuyên chở trên website http://hanoi.gdt.gov.vn; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty TNHH Kalotec Việt Nam được biết và thực hiện./.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét