Chấp thuận các số hóa đơn là hợp lệ – người mua được kê khai thuế - Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Chấp thuận các số hóa đơn là hợp lệ – người mua được kê khai thuế

Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020

V/v: bằng lòng những số hóa đơn đã lập bị gạch ngang shop cũ là hợp lệ và người tậu được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành thị Hà Nội ban hành
Chap-thuan-cac-so-hoa-don-la-hop-le-nguoi-mua-duoc-ke-khai-thue

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội
(Mã số thuế: 0101542792 Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 0408/CV-HRCC/2020 của Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội. Về việc chấp thuận những số hóa đơn đã lập bị gạch ngang shop cũ là hợp lệ và người chọn được kê khai thuế GTGT và tính chi phí đầu vào.

Vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm về hóa đơn hợp lệ và người chọn kê khai như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ quy định:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC); về phát hành hóa đơn:

“1. Tổ chức buôn bán trước lúc sử dụng HĐ cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, bắt buộc lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn. (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn loại cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

Tên đơn vị phát hành HĐ, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, những mẫu hóa đơn phát hành (tên loại HĐ, ký kiệu hóa đơn, ký hiệu cái số HĐ, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… tới số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in HĐ (đối sở hữu hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp và dấu của đơn vị.…

ĐỐI VỚI CÁC SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ THỰC HIỆN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH NHƯNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT CÓ IN SẴN TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN TỜ HĐ, KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI MÃ SỐ THUẾ VÀ CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP.

Nếu tổ chức marketing vẫn sở hữu nhu cầu dùng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, shop mới vào không tính tiêu thức tên, cửa hàng đã in sẵn để tiếp tục dùng và gửi thông tin điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành HĐ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH DẪN ĐẾN THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP; NẾU TỔ CHỨC CÓ NHU CẦU TIẾP TỤC SỬ DỤNG SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH CHƯA SỬ DỤNG HẾT.

 • Phải nộp báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn mang cơ thuế quan nơi chuyển đi. Và đóng dấu shop mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa dùng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành HĐ đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (trong đấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 • Nếu công ty ko sở hữu nhu cầu dùng số hóa đơn đã phát hành. Nhưng chưa dùng hết thì thực hành hủy những số HĐ chưa dùng và thông báo kết quả hủy hóa đơn mang cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và thực hành thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG ĐÃ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH. TỔ CHỨC KINH DOANH PHẢI THỰC HIỆN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH MỚI THEO HƯỚNG DẪN TẠI KHOẢN NÀY.”

Tại Điều 25 về tiêu dùng hóa đơn của người mua hàng:

“1. Người tậu được dùng hóa đơn hợp pháp

Theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền có hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật pháp về kế toán; kê khai những loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo những quy định của pháp luật.

2. Hóa đơn được dùng trong các ví như tại khoản 1 cần là:

 • HĐ chọn hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng). Trừ các nếu nêu tại khoản một Điều 4 và Điều 24 Thông tư này.
 • HĐ ghi hầu hết những chỉ tiêu, nội dung theo quy định và bắt buộc nguyên vẹn.
 • Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn buộc phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng. Quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
 • HĐ ko thuộc những ví như nêu tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội thay đổi cửa hàng kinh doanh

(Địa chỉ cũ: “Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”. Địa chỉ mới: “Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”) Nhưng ko đổi thay mã số thuế và cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Nếu Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội có nhu cầu dùng HĐ đã đặt in. Thì thực hành đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh liên hệ đã in sẵn. Không gạch ngang cửa hàng cũ. Để tiếp tục dùng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin. Tại thông báo phát hành HĐ đến cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp lúc lập hóa đơn Công ty đã gạch ngang shop cũ và đóng dấu shop mới lên HĐ

(Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 03/7/2020; từ số 1869 đến số 2874, loại số 01GTKT2/005, ký hiệu HN/20P), để đơn thuần thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP Hà Nội chấp nhận những HĐ nêu trên được kê khai thuế, từ lần lập HĐ sau, đề nghị Công ty thực hành theo chỉ dẫn trên.

Công ty buộc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung ghi trên HĐ ưa thích với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc, Công ty mang thể tham khảo các văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng vận tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Hoặc cửa hàng với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội được biết và thực hiện./.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • kê khai thuế gtgt đối với chi nhánh phụ thuộc
 • thời gian kê khai thuế gtgt theo quý
 • luật kê khai thuế gtgt
 • xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý
 • kê khai thuế gtgt đầu ra
 • mẫu 06 kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý như thế nào
 • bảng kê khai thuế gtgt
 • kê khai thuế gtgt theo quý trên phần mềm htkk
 • kê khai thuế gtgt trực tiếp
 • kê khai thuế gtgt hàng tháng
 • kê khai thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh
 • kê khai thuế gtgt cho chi nhánh phụ thuộc
 • kê khai thuế gtgt đầu vào bị thiếu
 • kê khai thuế gtgt cho doanh nghiệp mới thành lập
 • hướng dẫn kê khai thuế gtgt trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét