Kê khai thuế GTGT theo THÁNG, QUÝ - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT: mau-ke-khai-thue-gtgt

Latest

Hướng dẫn toàn bộ về các cách xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất hiện nay.


Hiển thị các bài đăng có nhãn mau-ke-khai-thue-gtgt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mau-ke-khai-thue-gtgt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện
Kê khai thuế GTGT với nhà thầu thực hiện dự án thủy điện tại Lào

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Cập nhật 2021: Thủ tục kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu
Cập nhật mới nhất: Chi nhánh kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Kê khai,khấu trừ HĐ GTGT bỏ sót dự án sử dụng vốn ODA
Kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào các trường hợp hóa đơn bị bỏ sót
Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc
Áp dụng kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định
Chính sách thuế GTGT đối với chi phí chuyển nhượng dự án
Quy định về trách nhiệm của người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh